OZNAM

Voľná pracovná pozícia: špeciálny pedagóg.

Ponúkame telocvičňu na prenájom.

 

Podporte našu školu

elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov

Navigácia

Kontakt

  • Základná škola Vilka Šuleka
    Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
  • 033/7347138, 0903 534 813
Nedeľa 16. 12. 2018

Štatistika

Počet návštev: 535171

Podporte našu školu

Prosím podporte našu školu

http://dobromat.sk/podporim/zs-vsuleka

Informácie výchovného poradcu

Informácie o prijímacom konaní na SŠ

šk. rok 2018/2019

Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve odborné školy, alebo na dva odbory tej istej školy. Okrem toho môže podať aj dve prihlášky na štúdium na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania ( tzv. talentové skúšky ).

Termíny podávania prihlášok:

  • Prihlášky na štúdium na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania ( tzv. talentové skúšky ) podáva zákonný zástupca na riaditeľstve základnej školy do 20.2.2019.
  • Prihlášky na štúdium na stredné školy bez talentových skúšok podáva zákonný zástupca na riaditeľstve základnej školy do 10.4.2019.

 

Tlačivá prihlášok vypĺňa základná škola, zákonný zástupca musí údaje skontrolovať, podpísať , zabezpečiť lekárske potvrdenie a prevziať zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ a s ktorým žiak prechádza na SŠ.

O všetkom potrebnom Vás bude výchovný poradca  ( VP) priebežne a včas informovať . Rodičia môžu tiež kontaktovať  VP v prípade akýchkoľvek otázok, či informácii.

                                                                                      Mgr. Zuzana Dirnbergerová

Vitajte na stránkach našej školy       smiley

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Vilka Šuleka
    Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
  • 033/7347138, 0903 534 813

Fotogaléria